Fase 3:

Het voorlopig ontwerp wordt nu omgezet in een detailontwerp. Externe specialistische berekeningen met betrekking tot fundering, constructie, klimaat en installaties worden ingewonnen. Met als eindresultaat het indienen van de bouwvergunning en de officiële begroting (waarmee je ook de wellicht benodigde hypotheek kunt regelen)

± 8 á 12 weken > ± €8.000 á €12.000

> STAPPENPLAN