Fase 2:

Het schetsontwerp wordt omgezet in een 3-D voorlopig ontwerp en wordt voorgelegd aan het kwaliteitsteam Culemborg. Ook wordt er een eerste raambegroting gemaakt en gesprekken gevoerd met professionals (zoals een constructeur, bouwkundige en klimaat/installatieadviseur) die in de volgende vergunningsfase gaan helpen om alles uit te werken.

±8 à 12 weken > ± €5.000 à €8.000

> STAPPENPLAN